Välkommen! Logga in:
Så här kan du och vi på Better Business hjälpa människor och företag i Sverige att förstå effekterna av Coronakrisen.
Vi lägger löpande ut nya korta undersökningar som du kan svara på genom att klicka här på STARTA UNDERSÖKNING 1. Siffran visar numret på den aktuella undersökningen så du vet om du har genomfört den tidigare eller ej. Vissa undersökningar kan du svara på flera gånger, tex. om du har upplevt olika saker hos olika företag som du svarar på.

Här kan du också svara på en undersökning om HONUNG
E-post eller Användarnamn

Lösenord
Om Mystery Shopping: www.MysteryShoppers.se